Anti discriminatie beleid HLB 

HLB Nederland of gelieerde onderneming discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte of enige andere irrelevante grond. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het vinden en behouden van een baan. Wij bekijken enkel iemands vaardigheden, competenties en talenten. Samen werken we aan morgen.