MAK Symposium – 3 december

Dit jaar wordt het MAK Symposium georganiseerd op dinsdag 3 december 2019. Het MAK Symposium is een symposium waar de MKB-kantoren in de spotlights staan. Ook HLB Nederland is hierbij aanwezig. Wij zullen alles vertellen over het accountancyberoep bij een MKB-kantoor, de ontwikkelingen in de markt en de carrière mogelijkheden voor de toekomstige accountants. Hier staat het onderwerp MVO(Maatschappelijk verantwoord ondernemen) Centraal. HLB Nederland geeft op 3 december een workshop en sluiten de dag af met een diner met de studenten van studievereniging Pro Memorie.

Waarom Maatschappelijk verantwoord ondernemen? 

De rol van de MKB-accountant is aan het veranderen. Enerzijds maakt zijn kennis op het
gebied van informatie, verslaggeving en controle hem geschikt om op het gebied van MVO
een rol te spelen. Anderzijds vervult de MKB-accountant ook een maatschappelijke rol,
omdat duurzaamheid een belangrijk thema is in de maatschappij. De MKB-accountant moet
dus zorgen dat hij MVO-bestendig wordt. De vraag is, hoe gaan de accountantskantoren om
met deze vernieuwde rol? Hoe blijven ze bij op het gebied van kennis en hoe halen ze hier
hun voordeel uit ten opzichte van concurrenten en grotere accountantsorganisaties?